Figyelem! Fontos felhívás!

Könyvtárközi kölcsönzés

Beiratkozott olvasóinknak

- A könyvtárunkból hiányzó műveket más belföldi könyvtárakból kölcsönözzük, az olvasók kérésére. Ez esetben a kölcsönadó könyvtár előírásait (helybenhasználat, kölcsönzési határidő, stb.) kell betartani.
- Könyvtárközi kölcsönzés igénybevételekor a kért dokumentum postaköltsége az olvasót terheli.
- A könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentum késedelmi díja 50 Ft/nap/dokumentum.
- Másolatkérés esetén a küldő könyvtár által megállapított árat kell fizetni. Elektronikus másolatokért általában nem kell térítési díjat fizetni, felhasználhatóságukat azonban a szerzői jogi törvény szabályozza.
- Ha a más könyvtártól kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – melyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megtérítenie.

Könyvtáraknak

- Eredeti dokumentumok átkölcsönzése díjtalan, a visszaküldés postaköltségét a kérő könyvtár fizeti.
- Fénymásolatok küldésekor a mindenkori másolási díjat kérjük a felhasználótól.
- A kölcsönzési határidő 1 hónap, a határidő meghosszabbítható, ha nincs előjegyzés a kért műre.
- A kölcsönzésben lévő dokumentumokat előjegyezzük, erről értesítjük a kérő könyvtárat.
- Az olvasótermi állomány eredetiben csak indokolt esetben, és rövidebb határidővel kölcsönözhetők.
- A kéréseket ­­­­­­- a bibliográfiai adatok pontos közlésével és a kívánt teljesítési mód megadásával - hagyományos kérőlapon, e-mail-ben (apaczaiamk@gmail.com) is elfogadjuk. Elektronikus katalógusunkban a keresett dokumentum megtekintésekor a „Könyvtárosoknak” funkció után megjelenő nyitott könyv-ikonra kattintva (egy űrlapot kitöltve) küldhető el a kérés.

címkék:
Nyitvatartás

Hétfő: ZÁRVA 

Kedd: 10.00-18.00 

Szerda: 14.00-18.00 

Csütörtök: 13.00-18.00 

Péntek: 10.00-19.00 

Szombat: 8.00-12.00

Vasárnap: ZÁRVA