Figyelem! Fontos felhívás!

Beiratkozás

Az aktív tagsági viszony egy évre, azaz a beiratkozástól – megújítástól számított 365 nap­ra, vagy fél évre, azaz a beiratkozástól – megújítástól számított 183 napra érvényes.
A beiratkozni szándékozónak ki kell töltenie a Belépési nyilatkozatot, amelyen a következő személyi adatokat kell közölnie és igazolnia: neve, anyja neve, születési hely és ideje, lakcíme; nem kötelező adatként: munkahelye, foglalkozása, sze­mélyi azonosító okmányának száma. A könyvtár a személyi adatok védelméről az erre vonat­ko­zó jogszabályok szerint gondoskodik. A beiratkozott olvasó kötelezettséget vállal a könyv­tár használati szabályzatának betartására. Önálló keresettel, jövedelemmel nem rendelkező személyeknek egy jótálló kezességvállalása szükséges.

Beiratkozási díjtételek

 Önálló keresettel rendelkezőknek

 1500Ft/365 nap forint, fél évre  800Ft/183 nap

 Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezőknek, nyugdíjasoknak

 750 Ft , fél évre 380 Ft

 A 16. életévüket be nem töltött, a 70. életüket betöltött olvasók (az 1997. évi CXL. tv. 56. § (6) bekezdése értelmében), valamint a közgyűjtemények dolgozói (a 6/2001. sz. Korm. rendelet alapján) mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól

Érvényes pedagógus igazolvánnyal rendelkezők, valamint fogyatékkal élők a beirat­ko­zásnál 50 százalékos kedvezményben részesülnek

 Az elveszett olvasójegy pótlása

200 Ft

 Alkalmi látogatók a könyvtári dokumentumokat és az internetszolgáltatást helyben, napijeggyel vehetik igénybe. A napijegy ára

300 Ft

 
címkék: