Hans Habe: Ilona

A nagyregényben megelevenedik a századforduló és a második világháború utáni évek történelme az 1956-os forradalom leverését követő évekig. A mű három nő – anya, leánya és unokája – életútját ábrázolja. Középpontjában Ilona áll, egy magyar állomásfőnök leánya, aki már gyermekkorában kiválasztottnak érzi magát, s tudja: különleges sorsot él majd meg.Az élet látszólag igazolja a korán önállóságra törekvő lányt. A szerencse – minden tragikus esemény ellenére – végigkíséri öregkoráig. Más sors jut leányának, Zitának. Ő nagynénje mellett nő fel, és semmiképpen nem akar olyan lenni, mint boldogtalan nevelőanyja, aki feláldozza magát a családért. Zita a huszas évek új, fiatal generációját testesíti meg: az életet habzsolva mindent be akar pótolni, amit szülei kénytelenek voltak elmulasztani, ám csalódik, életunttá válik, sorsa zátonyra fut. Gyermeke, Éva már megtalálja a helyét a világban.Amennyire a három asszony jelleme eltér egymástól, annyira különbözőek az eléjük tornyosuló… (tovább)

címkék: