Könyvtárközi kölcsönzés

  

   A könyvtárunkból hiányzó műveket más belföldi könyvtárakból kölcsönözzük, az olvasók kérésére. Ez esetben a kölcsönadó könyvtár előírásait (helybenhasználat, kölcsönzési határidő, stb.) kell betartani.

   Könyvtárközi kölcsönzés igénybevételekor a kért dokumentum postaköltsége az olvasót terheli.

   A könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentum késedelmi díja 50 Ft/nap/dokumentum.

   Másolatkérés esetén a küldő könyvtár által megállapított árat kell fizetni. Elektronikus másolatokért általában nem kell térítési díjat fizetni, felhasználhatóságukat azonban a szerzői jogi törvény szabályozza.

   Ha a más könyvtártól kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – melyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megtérítenie.

 

címkék: